Organizasyonel Gözden Geçirme ve Norm Kadro Analizi

Organizasyonel Gözden Geçirme ve Norm Kadro Analizi

Şirketlerde ki organizasyon yapısının yeniden tasarlanması ve devreye alınmasına yönelik projelerde danışmanlık desteği sağlamaktayız. Bu projelerin amacı, organizasyon yapısının;

  • Şirketin geleceğe dönük strateji ve hedefleri
  • Genel organizasyonel verimlilik ilkeleri
  • Kurumun süreçleri
  • Daha verimli ve sürdürülebilir çalışma biçimleri ile uyumlu hale getirilmesidir.


Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar

  • Şirket bünyesinde yürütülmekte olan işler ve bu işlere ayrılan işgücü miktarlarının belirlenmesine yönelik kapsamlı bir veri toplama çalışması
  • Toplanan verinin; şirketin gelecek hedef ve stratejileri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi
  • Değerlendirme sonucunda organizasyon yapısında yapılması gereken değişikliklerin tanımlanması
  • Kurgulanan yeni yapı için norm kadro sayılarının belirlenmesi
  • Tüm değişikliklerin yaşama geçirilmesi için yol haritasının tanımlanması
Paylaş
 

E-Bülten

Adisa ile ilgili haber, duyuru ve yeniliklerden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize kayıt olun.