Şirketinizdeki İlişkilerin Ne Kadarı İŞBİRLİĞİ Halinde

“Bir araya gelmek, bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise başarıdır.” Henry Ford

Şirketlerin başarıyı yakalayabilmek için yalnızca hedeflerine koşmaya odaklanmalarının yeterli olmadığı artık biliniyor. Başarıyı etkileyen pek çok diğer faktörün de ölçümlenmesi, takip edilmesi, yani iyi yönetilmesi gerekiyor. Bu faktörlerden bir tanesi de şirket içi birimlerin birbiriyle ilişkilerinin kalitesi. Bu kalitenin göstergesi ise iç müşteri memnuniyeti yani şirket içinde beraber çalışabilirlik, şirket içinde işbirliği ortamının ne düzeyde var olduğu…

Şirketlerin başarıyı yakalayabilmek için yalnızca hedeflerine koşmaya odaklanmalarının yeterli olmadığı artık biliniyor. Başarıyı etkileyen pek çok diğer faktörün de ölçümlenmesi, takip edilmesi, yani iyi yönetilmesi gerekiyor. Bu faktörlerden bir tanesi de şirket içi birimlerin birbiriyle ilişkilerinin kalitesi. Bu kalitenin göstergesi ise iç müşteri memnuniyeti yani şirket içinde beraber çalışabilirlik, şirket içinde işbirliği ortamının ne düzeyde var olduğu…

ADİSA’nın İç Müşteri Memnuniyeti Araştırması modelinde şirket içindeki ilişkilerin ne oranda işbirliği halinde olduğu ortaya koyuluyor.


Şirketinizdeki İlişkilerin ne kadarı İŞBİRLİĞİ halinde


YÖNTEM

- İç müşteri memnuniyetini İş ve İletişim olmak üzere iki boyutta ölçüyoruz.

- İhtiyaç olan şirketlerde her birimin kendi süreçleriyle ilgili iç müşterilerinin beklentilerini ifade eden süreç bazlı sorular da ankete dâhil edilebiliyor.

- Web üzerinden çalışmakta olan sistemimizi, birimler arası ilişki matrisi doğrultusunda yapılandırdıktan sonra, anketi on-line olarak uyguluyoruz.

- Anketlerin doğru ve amacına uygun bir yaklaşımla doldurulmasını sağlamak üzere; anketi başlatmadan önce, uygulamaya katılacak her çalışanı kapsayan bilgilendirme eğitimi veriyoruz.


SONUÇLAR VE AKSİYONLAR

Birimlerin iş memnuniyeti ve iletişim memnuniyeti puanlarına göre aralarındaki ilişkiyi; İşbirliği, İlişkide Çatışma, İşte Çatışma, Şüpheli Memnuniyet veya Bütünsel Çatışma olarak tanımlıyoruz. Her ilişki durumunu farklı bir renkle ifade ederek şirketin ilişki haritasını çıkarıyoruz.

Her birimin ilişkilerinin yüzde kaçının işbirliği içinde olduğunu, iç müşterilerinin ne kadarını ve kimleri memnun ettiğini, iç tedarikçilerinin ne kadarından ve kimlerden memnun olduğunu ortaya koyuyoruz.

Tüm bu ilişki ve işbirliği durumları doğrultusunda, iç müşterilerini memnun etme ve iç tedarikçilerinden memnun olma konusunda sıkıntı yaşayan birimlerle ilgili aksiyonları şirketle birlikte belirliyoruz.


Şirketinizdeki İlişkilerin ne kadarı İŞBİRLİĞİ halinde

Karşılıklı çatışma halinde olan birimlerle “İlişki Geliştirme/Problem Çözme Çalıştayları” yapılmasına ilişkin önerilerimizi paylaşıyoruz.

Memnuniyet faktörlerinden şirket genelinde en yüksek ve en düşük puan alınan konulara dikkat çekiyoruz. Bu konuları, birimlerden bağımsız olarak şirket genelinde iyileştirmeye yönelik aksiyon önerilerimizi paylaşıyoruz.


İLİŞKİ GELİŞTİRME/PROBLEM ÇÖZME ÇALIŞTAYLARI

Birbirilerine karşı memnuniyetsizlikleri olan birimlerin birlikte katıldığı çalıştaylardır. Birbirlerinden hangi konularda memnuniyetsizlik yaşadıklarını, ne gibi beklentileri olduğunu belirli bir çalıştay formatı ile karşılıklı konuşmalarını sağlıyoruz. Mutabakata varmalarına yardımcı oluyoruz. Çalıştay sonunda hizmet anlaşması imzalatarak işbirliği niyetini somutlaştırıyoruz.

Zehra Altın Koç

Paylaş
 

E-Bülten

Adisa ile ilgili haber, duyuru ve yeniliklerden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize kayıt olun.