Verimlilik Ve Organizasyonel Gözden Geçirme Çalışmaları

Verimlilik, rekabetçi ve sürdürülebilir bir iş modelinin en önemli koşullarından biri. Sürdürülebilir ve karlı bir büyüme stratejisi ile çalışan şirketler kaynak verimliliğine büyük önem veriyorlar. Sistemlerini tasarlarken de stratejik öneme sahip tüm fonksiyonlar için yaptıkları planların içine insan kaynaklarına ilişkin planları da mutlaka ekliyorlar. Biliyorlar ki bir sistemi ne kadar iyi tasarlarsanız tasarlayın, onu hayata geçirmedeki başarı şirketin mevcut insan kaynağı yapısına bağlı.

Günümüzün müşteri ve rekabet koşullarının değişen yapısı, şirketleri sürekli değişmeye ve gelişmeye zorluyor. Bu sürekli değişen ve gelişen koşullarda bir şirketin varlığını sürdürebilmesi ve çalışanlarının beklentilerini karşılayabilmesi ancak organizasyonun her kademesinde uyumlu bir çalışma ortamının yaratılmasına bağlı. Bu değişim ve gelişimlere paralel ihtiyaçları zamanında belirleyemeyen ve gerekli tedbirleri almayan şirketler kendilerini bir anda genel amaca hizmet etmeyen faaliyetler içinde buluyor; faaliyetlerini gerçekleştirebilecek nitelikte elemanlara sahip olmadıklarını ya da yüksek maliyetlerle işe aldıkları birçok elemanı aslında gerektiği gibi değerlendirmediklerini fark ediyorlar.

Bütün bu değişimler birdenbire olmuyor. Organizasyonumuzda artık bir şeyler yapmanın zamanı geldiğini gösteren dış koşulları fark etmeyen veya gerekli önemi vermeyen aslında biziz: Yüksek maliyetler, organizasyonda rahatsızlık yaratan iletişim kopuklukları, istenen zaman ve kalitede karşılanamayan müşteri beklentileri ve daha da önemlisi gülümsemeyen çalışanlar!

İhtiyacımız olan:
– Çağın gereklerine uygun, değişimler karşısında esnek, karmaşaya yol açmayacak kadar sade ve güncel;
– Günümüzün rekabet ortamının karşısına güvenle çıkabilecek, kaliteye, süreye, maliyetlere hakim bir organizasyon yapısı

Organizasyonel Gözden Geçirme, bu amaçla yapılan ve her birimin görevini gerektiği gibi yerine getirebilmesi için gerekli olan işlerin, buna bağlı pozisyonların ve bu görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyulacak kişi sayılarının belirlendiği bir çalışma. Bu çalışmanın en önemli boyutu “Birimin Görevini Gerektiği Gibi Yerine Getirmesi” kavramı. Verimlilik sadece işlerin doğru yapılması ile ilgili değil; önemli olan doğru işlerin doğru yapılması…

Organizasyonel Gözden Geçirme Çalışmaları, bilimsel bir yaklaşımla güncellenen organizasyon yapısı ile tüm işlerin verimli ve bilimsel olmasını sağlayan, hem iç, hem dış müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini belirleyen ve bu beklentileri tam istenilen sürede, ekonomik ve istenilen şekli ile karşılayabilen verimli bir iş ve yönetim anlayışı geliştiriyor. Yaşayan gerçeklerden yola çıkarak süreçler yeniden düşünülüyor, gerekiyorsa tasarlanıyor ve gerekiyorsa da çarpıcı gelişmeleri gerçekleştirmek için radikal çözümler bulunuyor.

Şirketlerde Organizasyonel Gözden Geçirme çalışmaları ile gerçekleştirilen güncel ve etken bir organizasyon yapısı, iyi tanımlanmış işler, uygun olarak dağıtılmış yetki ve sorumluluklar ve optimal çalışan sayıları kuşkusuz insan kaynağı verimliliğini olumlu yönde etkiliyor. İnsan kaynağının veriminin artması da şirketin verimliliğini arttırıyor.

Organizasyonlar yaşayan sistemlerdir ve Organizasyon Yapıları belirli bir dönemin ihtiyacına göre belirlenirler. Bu nedenle Organizasyon Yapısının değişen koşullara, çevreye, teknolojiye ve ihtiyaçlara uygun olarak güncel tutulması, Organizasyonel Gözden Geçirmelerin belirli aralıklarla veya ihtiyaç duyuldukça tekrarlanması, böylece Organizasyonel Gözden Geçirme Çalışmalarının getireceği verimlilik artışının hızını kaybetmeden devam etmesinin sağlanması, şirketlerin yaşamlarını sürdürmeleri açısından hayati önem taşımaktadır.

Unutulmamalıdır ki verimlilik, rekabetçi ve sürdürülebilir bir iş modelinin en önemli koşullarından biridir.

Cemre Selcen

Paylaş
 

E-Bülten

Adisa ile ilgili haber, duyuru ve yeniliklerden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize kayıt olun.