Balanced Scorecard Yöntemiyle Hedef Yayılımı

Balanced Scorecard

Gelecek, doğru stratejileri belirlemenin yanı sıra söz konusu stratejilerin tüm şirket tarafından sahiplenilmesini başarabilen şirketlerin olacaktır. Bu ise şirket düzeyinde belirlenen hedef ve stratejilerin, birimlerin ve bireylerin sorumluluğuna verilerek daha etkin biçimde yönetilmesine ve izlenmesine olanak verecek bir yaklaşımla mümkündür.

 

 

İçerik

Organizasyon İçindeki Birimler ve Farklı İş Türleri

Performans Kavramı ve Performansın İyileştirilmesi

Performans Göstergelerinin Tanımlanması, Ölçülmesi ve Yönetilmesi

Birbirini Tamamlayan 2 Ekol: Balanced Scorecard ve Hoshin Kanri

Şirket Hedef ve Stratejilerinin Belirlenmesi

Şirket Hedef ve Faaliyetlerinin Bölümlerle İlişkilendirilmesi

Bölüm Hedeflerinin Bireylerle İlişkilendirilmesi

Kişisel Hedef Kartlarının Oluşturulması

Hedef Yayılımı Sürecinin Bireysel Performans Yönetimi Sistemiyle İlişkilendirilmesi

Katılımcı Profili

Stratejik Planlama sürecinde aktif biçimde rol alan yönetici ve çalışanlar

Katılımcı Sayısı

12-22 kişi

Süre

2 gün

 

E-Bülten

Adisa ile ilgili haber, duyuru ve yeniliklerden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize kayıt olun.