Psikodrama İle Kendini Yönetme Çalıştayları

Psikodrama İle Kendini Yönetme Çalıştayları

Kendini Yönetme Çalıştayları, katılımcıların kendileri ile ilgili genel farkındalıklarını artırmak, iş yaşamındaki stresleri ile baş etmelerini sağlamak ve daha kaliteli ve verimli çalışabilmelerine engel olan iletişim problemlerini çözmelerine yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen ve kısa süreli bir dizi periyodik oturumdan oluşan bir gelişim programıdır. Program çerçevesinde gerçekleştirilen her oturum, bir öncesine oranla grubun takım ruhunun güçlendiği ve grup uyumunda bir üst basamağa geçildiği yaşantılı süreçlerdir. Süreç ilerledikçe içsel ve grup ile birlikte yapılan bir yolculuğa dönüşür.

Programa katılan her bir katılımcı;

Kendini tanır, sadece dezavantajlı yönlerini değil avantajlı yönlerini de fark ederek kendi yaşamına daha gerçekçi bakar ve hedeflerini bu doğrultuda oluşturur.

İş yaşamındaki stres ile baş eder, kişilerle iletişim kurarken ve stres altındayken öfkesini nasıl kontrol etmesi gerektiğini öğrenir, stres kaynaklarından eskisi kadar etkilenmeyerek enerjisini daha verimli ve etkili kullanmaya başlar.

İçsel motivasyonunu artırır, yaşadığı olumsuz olaylara rağmen motivasyonunu ve verimini korumayı başarır.

Başkalarını anlama becerisini geliştirir, başka yaşamlar ve farklı kişilik yapılarını fark edip anlayarak, ileride kuracağı ilişkilere ısınır, çalışma grubunda takım çalışması için gerekli uyumu gösterir.

Empatiyi uygulamaya başlar, kendisini başkalarının yerine koyarak, çevresindekilerle olan ilişkilerinde daha içten ve yapıcı olur.

Daha yaratıcı ve spontan olur, karşılaştığı sorunların çözümünde daha yaratıcı bir tavır sergiler.

Kendi yaşamı ile ilgili gelişim danışmanlığı alır, her türlü konuda (çatışmaları, kaygıları, stres vb.) farkındalığını geliştirme şansı bulur.

İletişim becerilerini geliştirir, duygusal ifadeleri yeni bir yol ile anlatmaya ve anlamaya, beden dilini (ses tonunu, kullandığı kelimeleri) daha etkili kullanmaya başlar.

Takım çalışması becerisini artırır, özellikle aynı ekipteki arkadaşları ile grup uyumu ve ruhu gelişir, aidiyet duygusu artar.

Yaşam yönetimini öğrenmeye başlar, en başta yaşamı algılayış kalitesi yükselir, kendini yönetmeyi öğrenir, iç disiplini ve çevresel duyarlılığı gelişir.


İçerik

Her eğitim oturumu 2-3 saatlik olarak tasarlanır ve 3 ana aşamadan oluşur.

Birinci aşama; ısınma aşamasıdır. Bu aşamada iş yerinde çalışma arkadaşları ve müşteriler ile sorun yaşayanların konuları dile getirilir.

Katılımcılar içersinde oturum konusu için önerisi olanlar görüşlerini paylaşır. Kişisel önerisi olanlar belirlendikten sonra ikinci aşamaya doğru ilerlenir.

İkinci aşamada psikodramatik veya sosyodramatik yöntemler ile konu işlenir ve her katılımcının farkındalık kazanması sağlanır.

Son aşama olan paylaşım aşamasına geçilir. Bu aşamada geribildirimler verilir. Farkındalıkların altı çizilir, kendi yaşamlarıyla ilgili çarışımlar paylaşılır.


Katılımcı Profili

Yöneticilik pozisyonlarında görev yapan ya da bu pozisyonlara aday olan çalışanlar


Katılımcı Sayısı

12-20 kişi

 

E-Bülten

Adisa ile ilgili haber, duyuru ve yeniliklerden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize kayıt olun.