Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi

Bir kurumun başarısı, o kurumun süreçlerinin performansına bağlıdır. Kurumun varlık nedeni olan sonuçlar, kurum bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli süreçlerin sonucunda ortaya çıkar. Kurumun ortaya koyduğu sonuçlar, kurumun yarardaşlarının beklentilerini karşıladığı ölçüde kabul görür, değer bulur ve talep edilir. Bu nedenledir ki, kısaca süreçlerin tanımlanması, dokümante edilmesi ve sistematik olarak izlenip analiz edilerek, sürekli iyileştirilmesi olarak tanımlayabileceğimiz "süreç yönetimi" kavramı, kurumlar açısından yaşamsal düzeyde önem taşıyan bir kurumsal beceri olarak ortaya çıkmaktadır. ADİSA'nın bugüne kadar farklı sektörlerdeki çok sayıda kurumda gerçekleştirdiği süreç yönetimi projelerinden elde edilen deneyimler ışığında geliştirip sunmakta olduğu Süreç Yönetimi eğitimi, kurumlarında süreç yönetimi ile ilgili rol ve sorumluluk üstlenen tüm yönetici ve çalışanlara; süreç yönetimi konusuna ilişkin derinlemesine bilgi ve uygulama becerisi kazandırmakta; sahip oldukları bilgi, beceriyi kurumsallaştırma konusunda kendilerine yol göstermektedir.


İçerik

 • Süreç Kavramı ve Süreç Odaklı Organizasyonlar
  • Süreç Kavramı ve Bir Sürece İlişkin Temel Karakteristikler
  • Neden Süreç Odaklı Olmak Gereklidir
  • Süreç Odaklı Organizasyonlar
 • Süreçlerin Listelenmesi, Tanımlanması ve Dokümante Edilmesi
  • Süreçlerin Listelenmesi
  • Süreçlerin Tanımlanması ve Süreçlerin Tanımlanmasında Kullanılan Temel Bileşenler
  • Süreçlerin Dokümante Edilmesi
 • Süreçlerin Analiz Edilmesi ve İyileştirilmesi
  • Süreç İyileştirme Taleplerinin / Önerilerinin Oluşturulması
  • İyileştirme Talep / Önerilerinin Değerlendirilmesi ve Uygulama Kararının Verilmesi
  • Analiz ve Tasarım Faaliyetlerinin Planlanması
  • Mevcut Sürecin Analiz Edilmesi ve Yeni Sürecin Tasarlanması
  • Yeni Süreç Devreye Alma Faaliyetlerinin Planlanması
  • Yeni Sürecin Devreye Alınması
  • Projenin sonlandırılması

Katılımcı Profili

Süreç Yönetimi faaliyetlerinde sürecinde aktif biçimde rol alan yönetici ve çalışanlar


Katılımcı Sayısı

12 - 24 Kişi


Süre

2 gün

 

E-Bülten

Adisa ile ilgili haber, duyuru ve yeniliklerden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize kayıt olun.