Veri Analizi ile Etkin Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi

Karar Verme ve Problem Çözme

Eğitimin amacı, ilk ve orta kademe üretim yönetim ekibinde çalışan ekip lideri, postabaşı, formen, şef ve mühendis pozisyonundaki liderlerin karşılaştıkları günlük ve/veya kronik problemleri; tanımlama, analiz etme ve  kalıcı bir biçimde çözebilmeleri için gereken teknik donanıma sahip olmalarını sağlamak ve bu sayede yapacakları proses iyileştirmeler ile şirketin rekabetçi gücünü artırmalarıdır.

Katılımcılar “Problem Çözme Teknikleri” eğitimi ile doğru verilere nasıl ulaşacaklarını, veri analizini, bir problemin 7 adımda nasıl çözülebileceğini, problem çözümünde ekip çalışması ve ekip dinamiklerini, problem çözümünde istatistiksel araçlardan nasıl faydalanacaklarını ve sistematik çalışmayı öğrenerek problemi bir engelleyiciden ziyade bir fırsat olarak görmeye başlayacaklardır.

Karar verme ve problem çözme sürecinin farklı adımlarına yönelik olarak geliştirilmiş sistematik yöntemlerin kullanılması, bu tür durumlarda karşılaşılabilecek olumsuzlukları en aza indirgeyip, kazanımları ise en üst düzeye çıkararak; sürecin etkinliğini artıracaktır.

Eğitimin son bölümünde katılımcılar gruplar halinde örnek bir vaka üzerinde çalışarak, teknikleri uygulama fırsatı elde edeceklerdir.

 

İçerik;

 • Tanımlar; problem, analiz, yöntem
 • Kaizen, sürekli iyileştirme, sıfır hata
 • Problem çözümünde 7 Adım ve PUKÖ
 • Beyin fırtınası
 • Veri ve veri toplama formu
 • Süreç ve süreç haritalandırma
 • Faaliyet planı ve Gantt şeması
 • Çizgi, çubuk ve pasta grafik
 • Pareto analizi 
 • Balık kılçığı, 5 Niçin
 • Önce-Sonra analizi, kontrol diyagramları
 • Standartlaştırma
 • A3 ile problem çözme yöntemi
 • Grup çalışması

 

Katılımcı


Kurumlardaki fonksiyonel ya da fonksiyonlar arası problemlerin çözümünde rol alan ilk ve orta kademe yönetici ve uzmanlar

Katılımcı Sayısı

15-18 Kişi

Süre

2 Gün
 

 

E-Bülten

Adisa ile ilgili haber, duyuru ve yeniliklerden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize kayıt olun.