Veri Analizi ve Yorumlama

Bu programda katılımcıların temel veri yönetimi bilgilerini öğrenmeleri, verileri analiz edip yorumlamaları, verilerin gösterdiği gelişime açık alanları belirlemeleri ve aksiyon planlarını hayata geçirecek temel bilgilere sahip olmaları hedeflenmektedir. 

Sizlere Nasıl Yardımcı Oluyoruz?

  • Verilerin şirketlere rekabet avantajı sağlayacak bir unsur haline getirilmesine yönelik farkındalık sağlayarak
  • Takip edilecek verilerin belirlenmesinden, toplanmasına, verilerin analiz edilmesinden, aksiyon planlarının hayata geçirilmesine kadar tüm aşamada kullanımı kolay araçların kullanılmasını sağlayarak
  • Örnek bir vaka çalışması üzerinden edinilen teorik bilgileri uygulamaya aktararak 

Böylelikle katılımcıların veri analizi ve yorumlama ile ilgili tüm aşamalara yönelik temel bilgilere uygulamalı olarak sahip olmaları sağlanmaktadır.

Farkımız Nedir?

Veri analizi ve yorumlama konusunda uygulama deneyimi yüksek bir eğitmen ekibi tarafından eğitimler gerçekleştirilmektedir. Eğitimler teorik bilgi paylaşımının ötesinde uygulamaya yönelik ve vaka çalışması ile zenginleştirilmiş olarak sunulmaktadır. Grup çalışmaları ve sunumları ile katılımcıların uygulama çalışmalarına etkin katılımı sağlanmaktadır.

Hangi Yöntemleri Kullanırız?

  • Balanced Scorecard Yöntemi
  • Problem Çözme ve Karar Verme Uygulama Araçları
  • Proje Yönetimi Uygulama Araçları
 

E-Bülten

Adisa ile ilgili haber, duyuru ve yeniliklerden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize kayıt olun.