Stratejik Planlama ve Hedef Yayılımı

Stratejik Planlama ve Hedef Yayılımı

Adisa Stratejik Yönetim Modeli kapsamında şirketlere; stratejik plan ve hedef yayılımı oluşturma süreçlerinin tasarlanması, devreye alınması veya mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik projelerde destek verilmektedir.

Stratejik plan kapsamında 3-5 yıllık bir perspektif için makro çevre, sektör ve rakip analizi ile öz değerlendirme çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmaların ardından SWOT analizi hazırlanmakta, misyon, vizyon, değerler ile ana iş hedefleri ve stratejileri oluşturulmaktadır.

Şirket stratejik planı hazırlandıktan sonra yıllık hedef ve faaliyetlerin, organizasyon içindeki birimler ve bireylere indirgenmesi gerçekleştirilmektedir.  Böylelikle niyet niteliğindeki stratejik planın bireysel hedeflerle ilişkisi kurularak gerçeğe dönüşmesi adına ciddi bir adım atılmaktadır.

Eğer şirket içerisinde bir prim sistemi varsa veya olması düşünüyorsa hedefler ile prim hakları arasındaki ilişki tanımlanmaktadır.

Tüm çalışma boyunca şirket yöneticilerinin ve çalışanlarının katılımlı ile çalıştay yöntemi kullanılmakta böylelikle çalışmanın tüm taraflarca benimsenmesi sağlanmaktadır.

Başlamak için lütfen tıklayınız

Diğer Danışmanlık

 

E-Bülten

Adisa ile ilgili haber, duyuru ve yeniliklerden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize kayıt olun.

 
Başlamak için ilk adım