Süreç İyileştirme

Süreç İyileştirme
İş akışlarında, sorumluluklarda, kritik kontrol noktalarında netleşmeye ihtiyaç olan süreçlerinize yönelik olarak yapacağımız tanımlama-analiz-iyileştirme çalışmaları ile; iyileştirme ve verimlilik fırsatlarını ve riskleri yakalamayı, bölümler arası bağlantıları kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz.


Nasıl Yardımcı Oluyoruz?

Süreçlerin; tanımlama, dokümante etme, iyileştirme ihtiyaç analizlerinin yapılmasına dair kurumunuzda oluşturulacak proje ekibiyle birlikte aktif olarak çalışıyoruz.
İyileştirme aksiyonlarının planlanmasını sağlıyoruz ve devreye alınması aşamalarında uzmanlık desteği sağlıyoruz.
Hayata geçirilen aksiyonlara dair kurum içi kayıt ve yayınların güncellenmesini sağlayarak değişikliklerin işlerlik ve sürdürülebilirliğini garanti altına alıyoruz.
 

Hangi Çıktılar İle Yapıyoruz?

• Rol ve Sorumluk Matrisleri ile; mevcut durumu, riskleri ve iyileştirme fırsatlarını ortaya koyuyoruz
• Süreç Haritaları ile akışları daha somut biçimde tanımlıyoruz, kişiler veya bölümler arası geçişleri, karar ve onay noktalarını mercek altına alıyoruz
• İyileştirme Aksiyon Planı ile; mevcut durumdan yeni süreç akışına geçiş için yapılması gerekenlerin karara bağlanması ve takibini sağlıyoruz
• Dokümantasyon Planı ile; yapılan değişikliklerin kurumsal hafızaya geçişi ve ilgili kişilere bildirilmesini garanti altına alıyoruz
 

Farkımız Nedir?

Süreç akışları ve iyileştirme aksiyonlarının karara bağlanmasına hem süreç sahipleri hem de üst yönetim ekibini dahil ediyoruz. Proje ekibi oluşturarak, süreç yönetim metodolojimizi aktarıyoruz.
Böylelikle tüm kademelerde benimsenmesini sağlıyoruz ve çalışmaların yalnızca dosyalarda kalmasının önüne geçiyoruz.
 
Süreç analizlerinde, sürecin verimli akışını etkileyen organizasyonel yapı, iç kontrol prensipleri vb. etkenleri de gözden geçiriyoruz. Bu sayede iyileştirme aksiyonlarının bütünsel yaklaşımla alınmasını sağlıyoruz.
Başlamak için lütfen tıklayınız

 

E-Bülten

Adisa ile ilgili haber, duyuru ve yeniliklerden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize kayıt olun.

 
Başlamak için ilk adım