İş Değerleme çalışmalarımızla; kurumların işin gerçek değerini netlik, tarafsızlık ve tutarlılık getiren İş Değerleme Metodolojimiz ile belirlemelerine ve iş değerleme sonucu kurulmuş kademe yapısına uygun olarak kurum için bir “çalışan gelir yönetimi modeli” oluşturmalarına destek oluyoruz. 

 İş Değerleme sonuçları ücretlerin adil biçimde saptanmasının, “eşit işe eşit ücret” ilkesine yaklaşılmasının temellerini oluşturur. İş değerleme sonucunda kademe yapısı oluşturulur, bu sistem yardımı ile kariyer yollarıyla ilgili (terfi, ilerleme) uygulamalar da netlik kazanır.

 Saat ücretli ve aylık ücretli çalışanların görev aldığı pozisyonlara uygulanabilen bu sistemin kurulması sürecinde yönetim ekipleri ile mutabakatlar gerçekleştirilmekte, böylece sistemin sahiplenmesi sağlanmaktadır. 

 Aynı zamanda, kurumların belirlediği proje ekipleri sürece dahil edilerek metodolojinin kuruma aktarılması ve gelecek dönemlerde oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda sistemin bu kişiler tarafından güncelliğinin sağlanması da amaçlanmaktadır. 

İş değerleme ve Ücret Yönetimi Modelimizle;

  • İş değerleme öncesinde kurumunuzdaki  iş tanımlarını öğrenmek üzere iş analizi çalışmaları yapıyoruz, sahada operasyonları gözlemliyoruz
  • İş değerlemede işin niteliğine uygun olarak işin değerini oluşturan boyutlara göre puanlıyor, bu boyutları ağırlıklandırma yaparak  işin toplam puansal değerini ortaya koyuyoruz
  • İşin toplam değerine göre kademe yapılarını oluşturuyoruz
  • Gelir yönetimi modeline baz oluşturacak ücret politikalarını ve geliri belirleyen diğer unsurları tanımlıyoruz 
  • Oluşturulan Gelir Modeli Yaklaşımına göre kısa ve orta vadeli gelir yönetimi ve bütçe simülasyonları hazırlıyoruz