Hakkımızda

İddiamız

Adisa; bireylerin, takımların ve organizasyonların “gerçek" gelişim ve dönüşüm çabalarında onlara uygulama rehberliği yapar.

 

İlkelerimiz

 

SONUÇ ALMA:

ADİSA, müşterisinin gerçek ihtiyaçlarına odaklanır. Mevcut şartlarını da göz önünden bulundurarak sonuç almaya en uygun çözüm önerisini müşterisiyle birlikte yaşama geçirir.

FARKLI BAKIŞ AÇILARI:

ADİSA, hizmetlerini uygulamanın içinden gelen, farklı bakış açılarına sahip, konusunda yetkin uzmanları aracılığıyla sunar.

BİLGİ PAYLAŞIMI:

ADİSA, hizmetlerini sunarken müşterisinin konuyu öğrenmesini, benimsemesini ve kendi bünyesinde yaşama geçirebilmesini sağlamaya çalışır. Bu yüzden, uygulamanın her aşamasında bilgisini müşterisiyle paylaşır.

VERİMLİLİK:

ADİSA hizmetlerini sunarken; yararlanabileceği tüm kaynakları en verimli biçimde kullanır.

SÜREKLİ GELİŞİM:

ADİSA, kuruluşların hızla değişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; dünyadaki gelişmeleri sürekli izler ve sınırsız öğrenme azmiyle kendisini geliştirir.

GİZLİLİK:

ADİSA, müşterileriyle ilişkilerinde karşılıklı güven ve gizlilik ilkesini gözetir.

 

Dönüşüm Felsefemiz

 

Sıçramalı kazanımlar elde etmek için uygulama aşaması dahil müşterilerimizle kader birliği içinde çalışırız.

Bilimin ve iş yaşamının gerçeklerinin izinde, doğru bildiğini savunur ve her zaman kurumun rekabet edebilirliği doğrultusunda çalışırız.

Değişimi sürdürülebilir kılmak için dönüşüm ile gelişim faaliyetlerini doğru kıvamda birbiriyle uyumlu bir şekilde planlar, yaşama geçiririz. 

 

Gelişim Felsefemiz

 

Gelişim faaliyetlerimizi, modern öğrenme tasarımı ilkeleri doğrultusunda tasarlarız. 

Gelişimi bir eğitme faaliyeti olarak değil bir gelişim rehberliği olarak algılarız.

Gelişim faaliyetlerimizde 'insanı ve evrensel değerleri' temel alırız.

Gelişime bir süreç olarak bakar, bu süreç boyunca katılımcılara rehberlik ederiz.  

Gelişim etkinliklerimizi uygun içerik, yöntem ve dinamizmimizle gerçekleştiririz.

 

E-Bülten

Adisa ile ilgili haber, duyuru ve yeniliklerden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize kayıt olun.