Ayşem Moralıgil

İstanbul’da doğdu. 1992 yılında İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İş hayatına Eczacıbaşı Vitra’da Planlama Mühendisi olarak başladı. Beş yılın sonunda almış olduğu eğitimlerin de etkisiyle  iş hayatında fark yaratanın “insan” olduğuna inanarak kariyerinde değişiklik yaptı ve insan kaynaklarına yöneldi. Seçme ve yerleştirme konusunda danışmanlık yapmaya başladı.

2000 yılında Ericsson’dan gelen teklif üzerine müşteri tarafına geçti. Londra’da düzenlenen Mülakat Teknikleri eğitimine katıldı. İşe alım, eğitim ve performans yönetimi ağırlıklı olmak üzere “Generalist” ünvanıyla görev yaptı. Knowledge Step (e-learning) ve HR Portal isimli uluslararası projelere katkı sağladı.

2003-2007 yılları arasında Kale Grubuna bağlı Kale Kalıp, Kale Air ve Kale Havacılık şirketlerinın İK Yöneticiliğini yaptı. Mavi yaka yönetimi, sendikal ilişkiler, uyarı ve ödül sistemleri, personel bütçesi, iş kanunu ve çalışma mevzuatı, bordro ve özlük işler konularında ekibi yönlendirdi. Norm kadro çalışmalarını, ücret ve yan haklar, performans sisteminin yeniden yapılanması konularında çalıştı. Arama Konferansları çerçevesinde, çalışan grupların SWOT analizi kullanarak, kurumun fotoğrafını çekmelerine öncülük etti. 16PF Kişilik Envanteri, Yetkinlik Bazlı Mülakat ve Değerlendirici Becerileri ve Kapsamlı Koçluk eğitimlerini tamamladı.

2007-2015 yılları arasında Aromsa’da İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yaptı. Gıda sektörünün gerektirdiği kalite, hijyen, gıda güvenliği, İSG ve Çevre standartları, müşteri ve belgelendirme denetimleri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri, Sosyal Sorumluluk Denetimleri, Yönetim Gözden Geçirme, Stratejik Planlama, EFQM, Turquality, Re-organizasyon çalışmaları içerisinde yer aldı. İş değerleme metodu ve kademelendirme çalışmalarını tamamlayarak ücret ve yan haklar sistemini kurdu. 2013’te SAP Eğitim ve PPOME modüllerini hayata geçirdi. Çalışan memnuniyeti ölçümleri, iç müşteri anketleri, 360 derece yetkinlik değerlendirme, performans sistemleri, İK metrikleri, KPI takibi, raporlama konularında yoğun mesai yaptı. Uzun soluklu projelerde Danışman kadrolarla birlikte çalıştı. Şirkete özel sistem ve uygulamalar geliştirdi.

Peryön ve İTÜ Mezunlar Derneğinin üyesidir.

Halen Adisa Danışmanlık’ta görev yapmakta ve  İnsan Kaynakları Yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

E-Bülten

Adisa ile ilgili haber, duyuru ve yeniliklerden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize kayıt olun.