İDDİAMIZ

 

“Gerçek Gelişim ve Dönüşüm” yaratmak.


 

İLKELERİMİZ

SONUÇ ALMA

Müşterilerimizin/İş ortaklarımızın gerçek ihtiyaçlarına odaklanarak, mevcut şartlarını da göz önünden bulundurarak sonuç almaya en uygun çözüm önerisini birlikte yaşama geçirmek.

FARKLI BAKIŞ AÇILARI

Hizmetlerimizi uygulamanın içinden gelen, farklı bakış açılarına sahip, konusunda yetkin uzmanları aracılığıyla sunmak.

BİLGİ PAYLAŞIMI

Hizmetlerimizi sunarken müşterilerimizin konuyu öğrenmesini, benimsemesini ve kendi bünyesinde yaşama geçirebilmesini sağlamaya çalışarak, uygulamanın her aşamasında bilgilerimizi müşterilerimizle paylaşmak.

VERİMLİLİK

Hizmetlerimizi sunarken; yararlanabileceğimiz tüm kaynakları en verimli biçimde kullanmak.

SÜREKLİ GELİŞİM

Kuruluşların hızla değişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; dünyadaki gelişmeleri sürekli izleyerek, sınırsız öğrenme azmiyle kendimizi geliştirmek.

GİZLİLİK

Müşterilerimizle ilişkilerimizde karşılıklı güven ve gizlilik ilkesini gözetmek.

DÖNÜŞÜM FELSEFEMİZ

  • Sıçramalı kazanımlar elde etmek için uygulama aşaması dahil müşterilerimizle kader birliği içinde çalışırız.
  • Bilimin ve iş yaşamının gerçeklerinin izinde, doğru bildiğini savunur ve her zaman kurumun rekabet edebilirliği doğrultusunda çalışırız.
  • Değişimi sürdürülebilir kılmak için dönüşüm ile gelişim faaliyetlerini doğru kıvamda birbiriyle uyumlu bir şekilde planlar, yaşama geçiririz. 

GELİŞİM FELSEFEMİZ

  • Gelişim faaliyetlerimizi, modern öğrenme tasarımı ilkeleri doğrultusunda tasarlarız. 
  • Gelişimi bir eğitme faaliyeti olarak değil bir gelişim rehberliği olarak algılarız.
  • Gelişim faaliyetlerimizde 'insanı ve evrensel değerleri' temel alırız.
  • Gelişime bir süreç olarak bakar, bu süreç boyunca katılımcılara rehberlik ederiz.  
  • Gelişim etkinliklerimizi uygun içerik, yöntem ve dinamizmimizle gerçekleştiririz.