İçeriden dışarıya, bireyden gruba, gruptan şirket kültürüne yayılan bir değişim yaklaşımıyla, kurum içinde temel değerleri esas alan ve insana değer veren bir kültür yaratılmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

 

Bireylerin sahip oldukları iyi niyetleri iyi sonuçlara çevirmeleri için yardımcı oluyoruz. Asıl amacımız, bilgilenmeyi değil eyleme geçmeyi sağlamak, bunun için isteği, motivasyonu oluşturmaları için destek olmak. Henry Clausen’nin sözünü mesleki bir motto olarak alarak, «En iyi, kendileri de öğrenme sürecinde olan insanlardan öğrenilir», diyoruz.

Bir şirketin kültürü, tüm uygulamaları etkileyecek kadar davranışlar üzerinde etkilidir.

Dönüşüm çalışmalarında kültürün anlaşılması için, algıların olgularla biraraya getirilmesi, ölçülmesi ve geliştirilmesi istenen alanların önceliklendirilmesi özellikle strateji ve organizasyonun sağlıklı çalışması açısından önemlidir.

Bir kurumun kültürü ve yöneticilerin genel liderlik yaklaşımları, kültürün oluşturulması, yansıtılması ve çalışanların bağlılığını güçlendirmesi açısından en önemli konulardan biridir. Adisa olarak, kurumların gelecek vizyon ve stratejileri doğrultusundaki ihtiyaçlarını da dikkate alarak, Liderlik Gelişim Programları tasarlamakta ve uygulamaktayız.

İnanıyoruz ki, liderliğin kişilikle ilgili boyutu olduğu kadar, geliştirilebilen bir tarafı da vardır. Kültürü anlarken, geliştirirken ve ona liderlik ederken, çeşitlilikler ve farklılıkların yönetimine  izin veren bir tutumda liderliği ve kültürü zenginleştirir. Bu anlamda Adisa olarak, liderleri metodlar anlamında desteklemek, takım çantalarını zenginleştirmek ve aksiyona dönüşebilen eylemlerin sürdürülebilirliğini  sağlamak önceliğimizdir.

Liderlik ve Kültür yaklaşımımızla; ortak kültür ve ortak iletişim dilinin oluşturulması, ekip ruhu ve kimliğinin geliştirilmesi, şirket içi iletişimi güçlendirerek, şirkete bağlılığın artırılması, çalışanın motivasyonu ve iyi hissetme halinin geliştirilmesi, iş-özel hayat dengesinin desteklenmesini sağlıyor ve kurumları geleceğe hazırlayacak yetkinlikleri kazandırıyoruz.

BİLGİ TALEP FORMU
Sizi Arayalım!