Adisa olarak, insan yönetimi konularında, insanı odağımızda tutarak, uygulamadan gelen tecrübelerimizi teori ile harmanlayıp şirketlere; kendi dinamizmleri  ile örtüşen, güven yaratan, sürdürülebilir  sistemler ve modeller tasarlıyoruz; tasarım yetkinliğimizi tüm süreç boyunca paylaşıp, devreye alma ve çalışanlarla iletişimini yönetmede de  yanınızda yer alıyoruz.

İnsan yönetimi, bir şemsiye yapı olarak değerlendirilmelidir. Bu yapının etkin işlemesini sağlayacak sistemler ve uygulamalar tasarlanırken, çalışan deneyimi  bakış açısıyla; kişilerin çalıştıkları yerlerde nasıl davrandıkları, hissettikleri, bağlılık sergiledikleri ve geliştiklerine ilişkin tüm bulgular ışığında süreçler yapılandırılmalı, uygulamaya alınmalı  ve iletişimi gerçekleştirilmelidir. Bu çerçeveden bakıldığında insan yönetimi, sorumlusu insan kaynakları birimleri olarak görülse de, tüm yönetim ekiplerinin ve organizasyon birimlerinin önemli sorumluluklar üstlenmesi gerektiği sistemler ve uygulamalar bütünüdür.

Unutulmamalıdır ki; insan yönetimi sistemi kurumların liderlerine bir kaldıraç etkisi sağlayarak kurumsal hedeflere ulaşmalarında yardımcı olur; burada en kritik olan ise çift elli/yönlü (ambidextrous) organizasyon yapısının benimsenmesi, sadece bugünün insan kaynağının yönetimi değil, geleceğin insan kaynağı yönetimini planlamak ve buna hazır olmaktır.

“When people go to work, they shouldn’t have to leave their hearts at home.” – Betty Bender

“İnsanlar işe gittiklerinde kalplerini evde bırakmak zorunda kalmamalılar.”

BİLGİ TALEP FORMU
Sizi Arayalım!