Çalışanların yaşadıklarını bizzat yaşayarak ’O’ olmak olarak temel yaklaşımımızı özetleyebileceğimiz çalışan deneyimi bakış açımızı bu konuda gerçekleştirdiğimiz farklı faaliyetlerle kurumlara yarar sağlayacak şekilde tasarlıyoruz. Çalışanların deneyim anlarındaki beklentilerini Adisa’nın önceliklendirdiği; fiziksel çevre, teknoloji ve sosyo-kültürel etkileşim boyutlarında değerlendiriyoruz.

Çalışanların öncelikleri doğrultusunda şirketinize özgü personalarınız bazında deneyim haritaları oluşturuyoruz. Çalışan deneyimi ekiplerini geliştiriyor ve yaklaşımın şirket içinde sürdürülebilir hale gelmesini amaçlıyoruz. 

Çalışanların şirketinizde iyi bir deneyim yaşadıklarından emin olmak istiyorsanız, sürdürülebilir büyüme için müşteriye iyi bir deneyim yaşatmak gerektiğini biliyor ve bunun da yolunun çalışanlarda iz bırakan anlar yaşatmaktan geçtiğini düşünüyorsanız, çalışan bağlılığı, memnuniyeti ve motivasyonu iyileştirme yaklaşımlarınız bir noktada tıkandıysa, şirket uygulamalarınızı çalışanlarınızın yaşadıklarını iyileştirme odağıyla gözden geçirmeyi ya da yeni baştan tasarlamayı hedefliyorsanız, yöntemlerimiz ile sizlere çözümler sağlıyoruz.

 

Bir insanı unutabilirsiniz, bir insanın size neler yaptığını da unutabilirsiniz, ama o insanın size “ne hissettirdiğini”asla unutmazsınız.

                                                                                                                                                                              Maya Angelou