Performans Yönetim Sistemi, çalışan faaliyetlerinin ve çıktılarının kuruluşun hedeflerine uyumlu olmasını sağlama süreci olarak tanımlanabilir.

Bu tanımda da görüldüğü gibi, Performans Yönetimi İnsan Kaynaklarının tüm süreçlerinin odak noktasını oluşturan bir kavramdır. Performans Yönetimi Sisteminin oluşturulmasında, Çalışan deneyimi bakış açısıyla tasarımların yapılması, anlaşılabilir, kolay uygulanabilir ve sonuç alınabilir yaklaşımların tanımlanması, istenen performansın elde edilmesi ve çalışanlar tarafından systemin sahiplenilmesi anlamında kritik noktalardır.

Çalışanların “neden bu hedefe koşuyoruz” sorularına cevap bulmaları, bu hedefe koşarken hangi hedefler ve anahtar sonuçlar için çaba göstereceklerinin tanımlanması, yapacakları faaliyetlerin şirket ana hedefleri ile ilişkisini görmelerini sağlar. Sistemin önemli parçası olan iyi tanımlanmış Değerlendirme Yaklaşımı ile de sadece dünün konuşulduğu değil gelecek için neler yapmak gerektiğinin de masaya yatırıldığı diyalog ortamları tanımlanır.

Performans yönetimi aşamalarında kullandığımız pek çok yöntem bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Üst yönetim / departman yöneticileri ve çalışanlarla birebir görüşmeler
  • Yönetim ekibi çalıştayları
  • Deneyim haritası oluşturma
  • Odak Grup çalışmaları
  • Gözlem 
  • Şirketin iş sonuçları ve İK verilerinin incelenmesi
  • Anketler 
  • Bilimsel araştırma sonuçlarının kullanılması
  • En iyi şirket uygulamalarının uyarlanması

 Şirketinizin ihtiyaçlarına ve kültürüne en uygun yöntem kapsamına bağlı olarak bu yöntem ve araçlardan bazıları ya da hepsi kullanılmaktadır.