Rekabetin ve belirsizliklerin giderek arttığı dünyada, pazarı ve rekabeti kapsamlı bir şekilde analiz ederek, şirketinizin ana iş hedeflerini belirliyor ve bu hedeflere ulaşmayı garanti altına alacak stratejileri birlikte belirliyoruz.

Stratejik Planlama yaklaşımımız; birlikte yapma ve öğrenme esası üzerine kurulu olup, stratejilerin tüm çalışanlarınız tarafından sahiplenilmesini ve şirket içerisinde yer alan tüm birimlerin bu stratejilerle hizalanmalarını sağlar. Dünyada ve Türkiye’de, başarısı kanıtlanmış stratejik planlama metodolojimiz, uygulamalarımız ve doğrudan içinden gelen yönetim danışmanlarımız ile farklı sektörlerde projeler yapıyor ve yapmaya devam ediyoruz.

Belirlemiş olduğumuz hedef ve stratejilerin tüm şirkete yayılımını ve paylaşımını gerçekleştirmek, düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlamak için yaptığımız çalışmalar ile, “niyet” niteliğindeki hedef ve stratejilerin, bireysel hedeflerle ilişkisi kurularak “aksiyona dönüşmesi” konusunda ciddi adımlar atılmasını sağlıyoruz. 

Hedef Yayılımı modelimizle;

Hedeflerin, 4 farklı perspektifte belirlenmesi için Balanced Scorecard,  Hedeflerin, günlük operasyonel faaliyetlerle ilişkisini kurmak için Hoshin Kanri, Hedeflerin, çevik bir şekilde belirlenmesi ve belirli zamanlarda gözden geçirilmesi için OKR – Objectives and Key Results yöntemlerini kullanıyoruz.