Günümüzde Global Olmayan Şirketler Ayakta Duramaz

Türkiye İhracatçılar Meclisi TİMREPORT Dergisinde Ekim Sayısında Adisa olarak Hüseyin Adanalı’nın röportajıyla yer aldık. Haberin devamında röportaj metnine ulaşabilirsiniz.

Öncelikle firmanızı tanıtır mısınız?

Adisa; bireylerin, takımların ve organizasyonların “gerçek" gelişim ve dönüşüm çabalarında onlara uygulama rehberliği yapmak amacıyla 2001 yılında kuruldu. Yönetim Danışmanlığı alanında 17 yıllık geçmişe sahip olan Adisa bugüne gelindiğinde İstanbul (Merkez), İzmir ve Bursa ofisleriyle beraber toplamda 30 çalışana sahiptir. Bunun yanında Adisa; Pin Araştırma, PSYTECH International ve ENOCTA firmaları ile stratejik iş ortaklığı yapmaktadır.

Firmalara vermiş olduğunuz danışmanlık hizmetlerinden bahsedebilir misiniz?

İş yaşamında ciddi deneyimi olan yetkin kadrosuyla Adisa; firmaların ihtiyaçları doğrultusunda Strateji, Organizasyon, Süreç, İnsan ve Kültür alanlarında danışmanlık hizmetleri vermektedir. Firmaların güncel ihtiyaçlarını ve önceliklerini ele alarak firma stratejileri ve hedefleriyle uyumlu projeler üretir.  Bu projelerin hayata geçirilmesinde firmalara yol arkadaşlığı yapar. Diğer bir değişle firmaların dönüşüm ve değişim serüveninde kader ortağı olur. Hizmetlerimizin bazılarını söylememiz gerekirse,

  • Stratejik Planlama ve Hedef Yayılım
  • Büyüme ve Pazar Odaklı Satış ve Pazarlama Planı Oluşturma
  • Verimli ve Stratejilerle Uyumlu Organizasyonel Yapılanma ve Norm Kadro Analizi
  • Mavi Yaka Organizasyon Yapısı, Norm Kadro, İş Değerleme ve Ücret sistemi
  • İmalat ve Hizmet Süreçlerinde Kayıpları Azaltma ve Verimlilik Sağlama
  • Verimli ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Oluşturma
  • İşveren Vaatlerine Dayalı İnsan Kaynakları Sistemleri Kurulumu
  • Yetenek Bulma, Çekme ve Elde Tutma
  • Yöneticilerin Değerlendirmesi ve Geliştirilmesi

Firmalara genel hatları ile başarılı olabilmeleri ve dünya ile rekabet edebilmeleri noktasında neler önerirsiniz? Kısaca okurlarımız için hap bilgiler alabilmemiz mümkün müdür?

Tüm firmalarımız artık global düşünmek zorunda. Stratejik kararlarımızı yalnızca girişimcilik güdülerimiz alamayacağımızı bilip verilere dayalı daha rasyonel yaklaşımlar kararlar almalıyız. Bunun için de stratejik planlamayı işimizin merkezine koymalıyız. Pazarı hisseden ve anlayan, pazarın gelişimini öngören bir yapıda olmalıyız. Tüm yönetici ve çalışanlarımız maliyetlerini kontrol edebilen ve kayıplara odaklanmış bir şekilde çalışmalı. Ve tüm bunları yaparken insanın en önemli ve sürekli gelişmesi gereken değerimiz olduğunu unutmamalıyız.

Üç kolda faaliyet gösterdiğinizi görüyoruz: Danışmanlık, Gelişim ve Araştırma… Bu faaliyetlerin başarıya giden yolda olmazsa olmaz olduğunu söyleyebiliyor muyuz?

Bu faaliyetler yapı itibariyle birbirini tamamlamaktadır. Araştırma sayesinde firmadaki bir takım ihtiyaçlar ve öncelikleri verilere dayalı ortaya çıkarırız. Danışmanlık alanında, araştırma verilerine baz alan, firmayı ulaşılmak istenen hedefe götürecek çözüm ve hizmetler sunarız. Bu çözüm önerilerinin hayata geçmesi aşamasında insana yatırım ve organizasyonun sürdürülebilirliği adına gelişim planları ve çözümlerimizi devreye alırız.

Yönetim danışmanlık alanında Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olduğunuzdan hareket ederek; (gerçekten tebrik ediyoruz), bu başarınızı ekip çalışmasına borçlu olduğunuzu söyleyebilir miyiz?

Adisa olarak farklı uzmanlıklara sahip yetkin ve geniş bir ekibe sahibiz. Ekibimiz, hiyerarşik yapıdan uzak, unvansız ve bir makinanın dişlileri gibi birbiriyle uyumlu şekilde çalışır. Başarımızı etkin ve entegre bir takım olmaya bağlıyoruz.

Son olarak eklemek istedikleriniz...

Adisa olarak bizler üretime ve hizmete inanıyoruz. Zaten onun için varız. Günümüzde global olmayan hiçbir şirketin ayakta kalamayacağını düşünüyoruz. Bu yüzden varsa yoksa üretim ve hizmet diyoruz.  Bu da dönüşüm ve sürekli gelişim ile mümkün olabilir. Bu iddiamızı paylaşan firmalarla büyük bir keyif ve motivasyonla çalışmaya hazır olduğumuzu sizin aracılığınızla tekrar vurgulamak isteriz.